Jobbe som frivillig?

Vi trenger frivillige i disse forskjellige funksjoner:

  • Ved inngang: Billettsalg / kontroll
  • Kiosk / salg
  • Parkering / koordinering
  • Ved scenen: Crew / sjauere
  • Forarbeid / Etterarbeid / rydding

Vi vil anslå 2 – 3 timers skift. Frammøte avtales nærmere men frammøte i god tid må påregnes.

 

Kontaktperson:

Birgitte Bjørgum,

E-post: post@morodalsfestivalen.no

Telefon: 41468850