MORODALSFESTIVALEN er en musikkfestival som jobber for å alminneliggjøre annerledeshet og synliggjøre mangfold. Vi praktiserer inkludering ved omvendt integrering for å skape en arena for dialog, mangfold og felles positive opplevelser. Festivalen har i løpet av 12 år vokst til en av de største arrangementene på Østlandet. Det satses på populære artister på toppnivå, lokale artister og artister med utviklingshemning. Mangfoldet i publikum og artister gjør Morodalsfestivalen til en rik og unik konsertopplevelse. Flere publikummere  kommer tilbake år etter år, og sammen med stadig nye.. Her sitter smil, latter og dans løst. I tillegg finner du aktiviteter som turer i båt eller veteran-/amerikanske biler dersom du vil ha et lite avbrekk fra konsertopplevelsen. Mat og drikke, salgsboder og servicanlegg befinner seg lett tilgjengelig inne på festivalområdet. En handletur i sentrum er også mulig. Alt er i gangavstand.

SAND ligger i nordenden av Storsjøen og rett ved Fylkesveg 24, Sand er det største tettstedet i kommunen. Her ligger også kommuneadministrasjonen og sentrum som har et bra utvalg av forretninger og serviceinstitusjoner.

FESTIVALORÅDET ligger i et idyllisk område mellom Milepelen Hotell og Vertshus og Sandsåa som renner langs ved Fv 24 og ut i Sandsjøen/Storsjøen. Området er lett tilgjengelig, og er i umiddelbar nærhet til sentrum.

NORD-ODAL  er en innlandskommune sør i Hedmark med ca. 5000 innbyggere. Kommunen er omkranset og skog og har gode jordbruksarealer. I tillegg til jord- og skogbruk så har Nord-Odal flere industribedrifter med tilknyttet transportnæring. Nærheten til flere større tettsteder i Hedmark og Akershus har gjort Nord-Odal til en pendlerkommune gjennom mange år.  Kommunen strekker seg fra Stange i nord og mot Sør-Odal/Skarnes i sør, og grenser mot Akershus/Eidsvoll vestover og mot Solør østover.  Kommunen «deler» Storsjøen med Sør-Odal, og i begge kommunene er det meget gode mulighetene for friluftsliv, jakt og fiske. Nord-Odal har et aktivt og allsidig idrettsmiljø i tillegg til et like aktivt og allsidig kulturliv. Om sommeren er det også et yrende båtliv på Storsjøen, og her finnes flere småbåthavner og fine badeplasser.