MORODALSFESTIVALEN er en musikkfestival som jobber for å alminneliggjøre annerledeshet og synliggjøre mangfold. Vi praktiserer inkludering ved omvendt integrering for å skape en arena for dialog, mangfold og felles positive opplevelser. Festivalen har i løpet av 12 år vokst til en av de største arrangementene på Østlandet. Det satses på populære artister på toppnivå, lokale artister og artister med utviklingshemning. Mangfoldet i publikum og artister gjør Morodalsfestivalen til en rik og unik konsertopplevelse. Flere publikummere  kommer tilbake år etter år, og sammen med stadig nye.. Her sitter smil, latter og dans løst. I tillegg finner du aktiviteter som turer i båt eller veteran-/amerikanske biler dersom du vil ha et lite avbrekk fra konsertopplevelsen. Mat og drikke, salgsboder og servicanlegg befinner seg lett tilgjengelig inne på festivalområdet. En handletur i sentrum er også mulig. Alt er i gangavstand.

SAND ligger i nordenden av Storsjøen og rett ved Fylkesveg 24, Sand er det største tettstedet i kommunen. Her ligger også kommuneadministrasjonen og sentrum som har et bra utvalg av forretninger og serviceinstitusjoner.

FESTIVALORÅDET for 2022 er flyttet til Presgarden Kulturfellesskap sitt anlegg på den gamle prestegården på Sand. Dette ligger vis-a-vis  Milepelen Hotell og Vertshus og rett ovenfor Sandsåa som renner langs ved Fv 24 og ut i Sandsjøen/Storsjøen. Området er lett tilgjengelig, og er i umiddelbar nærhet til sentrum.

NORD-ODAL  er en innlandskommune sør i Hedmark med ca. 5000 innbyggere. Kommunen er omkranset og skog og har gode jordbruksarealer. I tillegg til jord- og skogbruk så har Nord-Odal flere industribedrifter med tilknyttet transportnæring. Nærheten til flere større tettsteder i Hedmark og Akershus har gjort Nord-Odal til en pendlerkommune gjennom mange år.  Kommunen strekker seg fra Stange i nord og mot Sør-Odal/Skarnes i sør, og grenser mot Akershus/Eidsvoll vestover og mot Solør østover.  Kommunen «deler» Storsjøen med Sør-Odal, og i begge kommunene er det meget gode mulighetene for friluftsliv, jakt og fiske. Nord-Odal har et aktivt og allsidig idrettsmiljø i tillegg til et like aktivt og allsidig kulturliv. Om sommeren er det også et yrende båtliv på Storsjøen, og her finnes flere småbåthavner og fine badeplasser.