For at vi hvert år skal kunne arrangere vår fantastiske festival, er vi avhengige av et godt samarbeid med flere aktører. Publikum, frivillige og artister er godt synlige bidragsytere gjennom festivalsesongen og er selvsagt essensielle ingredienser for en vellykket festival. Heldigvis har vi også også en rekke aktører som velger å støtte Morodalsfestivalen på mange mulige måter. Dette er noe vi er utrolig takknemlige for!

Følgende samarbeidspartnere er viktige og avgjørende for at vi skal kunne arrangere festivalen år etter år: